Till startsidan
F11museum
Välkommen till lokal flyghistoria

Stigtomta flygplatsveteraners bildsamlingar från Stigtomtafältet

Välkomna till Stigtomta flygplats med bilder från perioden 1953-1960. Stigtomtafältet tillkom i mitten på 1930-talet och var från början avsett som ett hjälplandningsfält för Postflyget.

Nattpostflygning mellan Stockholm-Amsterdam startades och utmed hela flygsträckan anlades hjälplandningsfält där planen kunde landa vid dåliga väderförhållanden. Platser som anlades på sträckan Stockholm-Malmö var Vängsö (vid Gnesta), Stigtomta, Norrköping, Hästholmen (vid Omberg), Visingsö, Jönköping, Hagshult, Feringe, Exen (ca 30 km syd Ljungby), Fagerhult och Eslöv. På sträckan Malmö-Norge byggdes flygplatserna Halmstad, Varberg, (Torslanda anlades redan 1923) Backamo, Svarteborg och Strömstad Näsinge.

Flygningarna skedde under visuella förhållanden, möjligheten att navigera med hjälp av instrument var dålig. Samtidigt som flygplatserna byggdes monterade man därför upp flygfyrar (optiska lampor) var 20-30:e kilometer utmed hela sträckan. En sådan ljusfyr fanns ca 3 km väster om Stigtomtafältet.

STIGTOMTA FLYGPLATS

En minneskavalkad 1930-60
Text: Lars Hallin

Under slutet av 1920 talet började postflyget att utvecklas i Sverige. På grund av avsaknad av navigationshjälpmedel beslutades att man skulle bygga optiska flygfyrar som skulle hjälpa piloterna att navigera nattetid. Posten flögs normalt bara på natten.

De optiska flygfyrarna bestod av en kraftig lampa som roterade runt i toppen på en ca 20 meter hög mast. Man monterade masterna med ca 4-5 mils mellanrum hela vägen från Stockholm till Malmö Vid Stigtomta fanns fyren vid Goglunda gård på triangelhöjden 41,4 meter.

Hembygdsföreningen har sedan tidigare en skylt vid platsen där ljusfyren var placerad. Det finns en ljusfyr i fungerande skick vid Norrtelje, det är en förening som restaurerat fyren och den körs någon timma varje månad. Vid Luftfartsverkets kontor i Norrköping finns en komplett mast med fyr vid Vikboplan, dock ej fungerande.

Från Bromma genom Södermanland fanns fyrar vid följande platser Spånga Radio Bromma, Södertälje, Gnesta, Lid, Stigtomta, Ålberga och Krokek. Ett problem när man började med posttransporterna var givetvis vädret. Planen var inte utrustade för flygning utan marksikt och prognoser för vädret var osäkra. Man beslutade då att förutom ljusfyrarna anlägga reservflygfält där planen skulle kunna landa vid dåligt flygväder, man byggde då ett flertal reservflygfält på sträckan Stockholm – Malmö.

Startfält Bromma, före 1936 användes Barkaby, Vängsö, Stigtomta och Norrrköping fanns redan, Malmen Linköping fanns redan, Hästholmen vid Omberg, Visingsö, Jönköping Munksjön fanns redan 1932. Hagshult, Feringe, Exen, Skånes Fagerhult, Ljungbyhed fanns redan. Eslöv, Bulltofta Malmö fanns redan.

Flygfälten blev utrustade med högklassig belysning. På Stigtomta fanns 39 st gränsmarkeringar med ca 1,5 meter röd belysning på toppen. Vidare fanns 12 st hinderljus på master runt ytterkant av fältområdet, ett förnämligt Vind-T med neonbelysning fanns ca 75 meter öster om vaktens bostad. Ett manöverskåp var placerat i fältkanten nära hangaren.

Lite om Postplanen

I slutet av 1920 användes ett flygplan tillverkat av Junker Tyskland med modellnummer F13. I planet satt piloten i en öppen kabin med bara en mindre vindruta framför ansiktet, säkert blåsigt och kallt samt bullrigt direkt efter motorn. På Tekniska museet i Stockholm finns en Junker F13 med registreringen SE-AAC.

Junker F13 var ett mycket robust flygplan i helmetall. Motorn var en rak 6 cylinders Junker L5 med 310 Hk, spännvidden 17,9 m, maxhastighet 180 km/tim, startvikt 2500 kg. Räckvidd på en tankning var 80 mil vilket räckte bra för sträckan Bromma-Malmö som var ca 50 mil.

Planet lastade 800 kg post eller 8 passagerare, men på postlinjerna tog man inte med passagerare. På flygmuseet vid Arlanda kan man se en Junkers W33 som var efterföljare av F13. W33 hade en 600 hk motor och flög dubbelt så fort som föregångaren F13. W33 hade plats för 2 piloter som nu satt under tak i förarkabinen.

Nyköpings Flygklubb

Klubben bildades 1946 och de första åren flög man med segelflygplan på Skavstafältet. Men 1948 fick man tillstånd att använda Stigtomtafältet för sin verksamhet. 1952 fick man 4 flygplan från F11 som hade avvecklat sin segelflygverksamhet. Det var ett SG 38 glidflygplan, 1 Grunau Baby, 1 Weihe. (med fina prestanda) samt 1 motorflygplan av typ ”dubbeldäckare”.

Klubben hade även köpt in ett segelflygplan (SE-SHK Slingsby T21) med dubbelkommando för att bättre kunna lära ut flygningens ädla konst. Normalt användes vinschstart, man drog ut ca 1000 m stållina från en trumma på bakdelen av en ombyggd bil och man kan säga att principen är densamma som för att springa upp en pappersdrake.

Med vinschmetoden kunde man komma upp till ca 400 meters flyghöjd. Motorplanet användes till att bogsera upp segelplan och segelplanet kopplade loss den 50 meter långa nylonlinan på önskad höjd.

Segelflyglärare på Stigtomta var:

1 Sten Brycker (Glidflygplan) Kapten F11 1948-52
2.Harry Molander DK Fanjunkare F11 1954-58
3.Rickard ”Vilhelmina” Johansson DK Fältflygare F11 1954
4. Sven-Erik Jansson DK 1958
5. Bertil Johansson Rinkeby (EK-elever)1958
6.Lars Hallin DK 1959-60

Hangaren vid Stigtomta ägdes av Luftfartsverket och flygklubben fick använda den i mån av plats vilket det alltid fanns. Även Östra Södermanlands Flygklubb vid Vängsö parkerade ofta sin Piper Cub 65 i hangaren. Fanjunkare Gösta Brink F11 var flyglärare på Cubben och skolade elever på Vängsö men även elever från Stigtomtatrakten, Bertil Johansson Rinkeby, Karlsson (i backen) Jönåker.

När fältet lades ned flyttades hangaren 1961 till Brandholmens flygfält i Nyköping, där den fortfarande står kvar, tyvärr dock i dåligt skick.

Ladvärnet Stigtomta byggdes i början av kriget och samma modell fanns på de flesta krigsflygfält som byggdes. Väggarna är sandfyllda för att skydda mot splitter från bomber.

Missöden

Haveri 1940-09-10 vid Stigtomta (Nyköping), 2.div., Junkers Ju-86 B3 Orsak till haveri: Kollision med lastbil vid körning av motorn med olåsta hjulbromsar. Skador flygplan: Propeller typ Hamilton Standard nr 40325 deformerad.

1954

Hamnade en Grunau-Baby i skogen ca 150 meter väster om vaktstugan. Piloten klarade sig utan skador men planet blev kaffeved. Samma år havererade en annan Grunau-Baby då vinschbilen stannade när planet just lättat och var i brant stigning. Piloten oskadd även här.

SE-BXY 1955

Typ: Andreasson BA-6 (hembygge) c/n: 2 Tillverkad år 1954. Interrimregistrering 1955-07-19 E Jonsson, Brunflo (Åre 1955-03 med skidor). Haveri 1955-08-28 Bondeby gård, Stigtomta, förgasaris, piloten omkom. Olyckan hände när flygplanet passerade Stigtomta under sträckflygning.

1956

Ett bogserflygplan, SE-CBN, havererar på gärdet mellan hangaren och kyrkan. Farten var för låg vid insvängen till landning och planet vek sig ned i marken. Föraren fick ryggskador men frisknade till efter ett tag.

1958

En Baby-Falk havererar i skogen väster om nuvarande bilskroten. Piloten fick endast skrubbsår men planet blev kaffeved, förutom flygkroppen som var av stålrör.

1959

En SAAB Safir havererar på gärdet ett par hundra meter söder om vaktens bostad. Planet skulle starta för hemfärd till Linköping då piloten gjorde en roll i låg fart och på låg höjd, varvid planet gick i backen och piloten skadades svårt, men överlevde.

Sista flygningen på Stigtomta

Sista flygningen på Stigtomta gjordes den 23 oktober 1960. Det var Lars Hallin som gjorde 2 flygningar på 30 minuter med lantbrukaren Jansson (som plöjde upp fältet) och hans familj. Kvar av fältet var då ett 30 meter brett stråk, parallellt med vägen mot järnvägen. Dagen efter var hela fältet upplöjt. Flygplanet var en PA-22 Caribbean SE-CSX.

Veteraner

Veteraner

|R1| Minnesskylten vid platsen för hangaren Stigtomta. 58.47.26.41 N/16.47.13.16 Ö.

Veteraner

Stigtomta-Larslund veterannål finns för de som har flugit på något av fälten.

Veteraner

|R2| Vid Goglunda Gård låg den optiska flygfyren vid Stigtomta. Skylten har satts upp av Stigtomtaortens Hembygdsförening. På platsen finns inga övriga rester av fundament eller liknande. Vid triangelpunkten 41,4 m finns även ett forntida gravfält. Foto: Hans Book.

Veteraner

Översiktskarta för Luftfarten södra delen 1 April 1944. Källa: Kungliga väg och Vattenbyggnadsstyrelsen (Luftfartsmyndighet). Besök gärna hemsidan www.justus2.se/flyg/flygfyrar där Bo Justusson har en mycket fin dokumentation av alla optiska flygfyrar som användes i Sverige. Bland annat om fyren vid Lid (Runtuna) med bilder och text.

Veteraner

|R3| Vid Ålberga ca 15 km S-V Stigtomta fanns ytterligare en ljusfyr för flyglinjen Stockholm-Malmö. Platsen låg ca 165 meter öster om bilparkeringen vid Ålberga skola.

Veteraner

Här visas huvudfundamentet för masten i Ålberga. Foto: Hans Book.

Veteraner

|R4| Här bild på ett av de tre stagfästen som fanns vid Ålbergamasten. Foto: Hans Book.

Veteraner

Denna flygbild på Stigtomtafältet är troligt från ca 1940. Källa:Boken "På säkra vingar", ABA 20 års lufttrafik från 1944.

Veteraner

|R5| Bild på Stigtomtafältet år 1939. Troligt tagen nära avfarten ned till fältet vid landsvägen. Järnvägen har som framgår inga elektriska ledningar, banan fick elektricitet först ca 1950. Copyright Sörmlands museum

Veteraner

Babyfalken med en ung pilot vid Stigtomta 1954.

Veteraner

Det började med en "Primus" segelmodell (1951).

Veteraner

|R5A| Åke Johansson startar Primusen vid "K".

Veteraner

Här bilverkstaden i Stigtomta där segelflygets vinschbilar ofta lämnades in för reparation.

Veteraner

|R6| Sidan 1 i avtalet vid anläggandet av Stigtomtafätet 1930 mellan markägaren och Svenska Luftfartsförbundet.

Veteraner

Sidan 2 i avtalet vid anläggandet av Stigtomtafätet 1930 mellan markägaren och Svenska Luftfartsförbundet.

Veteraner

|R7| Sidan 3 i avtalet vid anläggandet av Stigtomtafätet 1930 mellan markägaren och Svenska Luftfartsförbundet.

Veteraner

Från Landsarkivet i Uppsala ur Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighets arkiv med signum ULA 12609/0001:00005. Med vederbörligt tillstånd.

Veteraner

|R8| Från Landsarkivet i Uppsala ur Stigtomta-Vrena kyrkliga samfällighets arkiv med signum ULA/12609/0001:00004. Med vederbörligt tillstånd.

Veteraner

|R9| Skiss från 1935 av Gösta Sunden Luftfartsmyndigheten över Stigtomta flygfyrs placering.

Veteraner

Fältkarta över Stigtomta med gränsmarkeringsljus och hinderljusens placering från 1949. I slutet av 1940-talet började Nyköpings Flygklubb använda fältet för segelflygning. Flygplatsen i Stigtomta lades ned av Luftfartsverket år 1960.

Veteraner

Här är det Åke Johansson (sedermera segelflyglärare på Larslund) som ska lära sig grunderna i den ädla konsten segelflygning. Flygläraren, t.h, Rickard "Vilhelmina" Johansson visar.

Veteraner

|R10| Karta över Stigtomta med omnejd.

|R11| Stigtomtafilmen från 1953. Ett tidsdokument, sex och en halv minut långt, som är värt att titta på.

Veteraner

Startplats N-O hörnet Stigtomta.

Veteraner

|R12| Yngve Mårtensson (byggledare), tillsammans med Åke Johansson och Gösta Andersson.

Veteraner

Yngve Mårtensson, Magnus Lövström (T) och Gösta Andersson sedermera fotograf i Falun.

Veteraner

|R13| Stabben på Baby-Falken får lite översyn.

Veteraner

Flygpojksträff Stigtomta 1953. Kapten James Bratt instruerar. Åke Johansson längst till höger, Bernt Pettersson med fallskärmen på!

Veteraner

|R14| Lars Hallin får sin första flygtur med Lasse Andersson, Katrineholm, senare Linjeflygpilot (fpl Slingsby T21) (1953).

Veteraner

Bilar har inte på flygfältet att göra! Sven Erik Jansson till höger kollar läget. Tekniker Fosells bil fick en extra ventilationsöppning.

Veteraner

|R15| Lite duk och träbitar+en propeller och SK12:an SE-BWH var i luften igen.

Veteraner

Montering hos ANA-Flyg Stigtomta hangaren, en ny Super Cub PA18-150 packas upp ur trälådan från USA.

Veteraner

|R16| Segelflygflottan 1955. Baby Falk SE-SHW, Grunau Baby SE-SNP, Slingsby T21 SE-SHK, Bergfalke 11/55 SE-SUR, Wheie SE-SNI.

Veteraner

Sven-Erik Jansson färdig för en rundtur i SE-ATP Piper J3, med passagerare Lars Göran Larsson.

Veteraner

|R17| Piper J3 Cub SE-ATP utanför Stigtomtahangaren. Planet tillhörde Östra Södermanlands Flygklubb vid Vängsö, men var för det mesta stationerat vid Stigtomta då deras flyglärare var den legendariske Capronipiloten Gösta Brink, förvaltare vid F11 i Nyköping.

Veteraner

Piper J3 Cub SE-ATP i luften.

Veteraner

|R17A| Gösta Brink vintern 1958 vid Stigtomtahangaren i en paus som flyglärare på Piper Cub SE-ATP, notera sälhandskar och glimten i ögonvrån!

LEGENDEN GÖSTA BRINK

1927 vid 20 års ålder mekaniker vid F3 Malmslätt; 1936 Mekaniker vid Norrköpings flygklubb, pilot och B-certifikat; 1939 Flyglärare vid reservflygskolan Eskilstuna; 1941 till F11 som pilot och flyglärare, flög hem Caproniflygplan från Italien. Nödlandning på grund av tekniskt fel i en sjö i Bohuslän, alla klarade sig; 1944 deltog han i SM i segelflyg, krockade med ett annat segelflygplan i moln och hoppade i fallskärm. Lär ha ropat till den andra piloten som också hoppat "vad f-n hade du i mitt moln att göra"; 1945 2:a i SM i segelflyg; 1946 1:a i SM i segelflyg; 1947-1960 flyglärare Östra Sörmlands flygklubb med elever också från Nyköpingsområdet och då skolflygning på Stigtomtafältet; 1967 i pension efter många år som förvaltare vid F11 5 divisonen.

Veteraner

1958 Vid ATP på skidor, Sigurd Andersson fältvakt, P-O Brink (jr). "Kalle i backen", flygelev från Jönåker.

Veteraner

|R18| Här försvinner glidaren SG-38 till soptippen, Åke Johansson och byggledare/flygtekniker Jack Bergkvist lastar transportkärran vid ladvärnet Stigtomta.

Veteraner

T21 Slingsby på kortkort final Stigtomta.

Veteraner

|R19| Utdrag ur Södermanlands Nyheter 1954.

Veteraner

|R20| Mol/Harry Molander har landat ute under SM 1955 vid Ålleberg landningsplats Mjäldunga. Fältet ca 150x50 meter. SE-SNI Wheie.

Veteraner

Lars Hallin och Yngve Mårtensson lastar Wheie under SM 1955.

Veteraner

Åke Johansson redo för pass start med Flygpojken Alf Svenson.

Veteraner

|R21| Bergfalke SE-SUR över Stigtomta.

Veteraner

Slutet för Baby Falken SE-SHW i skogen västra kanten på Stigtomta flygplats, piloten klarade sig bra med mindre skrubbsår.

Veteraner

SE-SUR i Stigtomtas omgivningar.

Veteraner

|R22| Zufogel lastas ur flygplanvagnen av Lars Hallin, Sven Palmblad, Harry Molander, Åke Johansson. Men var?

Veteraner

Bergfalke SE-SUR, Grunau Baby SE-SNP, Bergfalke SE-SXW utanför hangaren vid Stigtomta, vaktstugan skymtar i bakgrunden.

Veteraner

Harry Molander kliver i Zugfogeln, Sven Palmblad assisterar.

Veteraner

|R23| Åke Johansson på "grannfältet" F11 1959.

Veteraner

Lars "Cobben" Andersson på väg över fältet.

Veteraner

Piper PA-18 95 på final vid Stigtomtafältet.

Veteraner

|R24| Kapten Hallin på airliner Bergfalke ovanför Stigtomta.

Veteraner

Sven Palmblad och Lars Hallin under vingen på en Olympia, men var?

Veteraner

Babyfalken rullar efter landning vid Stigtomta.

Veteraner

|R25| Slingsbyn kort final på Stigtomta. Vaktens bostad till höger. Notera det fina "vind-T"! Det var försett med neonrörsbelysning.

Veteraner

Här landar den första Piper Apache PA23-150 i Sverige efter ferryflygning från USA.

Veteraner

Piper Apache 150 hk vid Hangaren Stigtomta.

Veteraner

|R26| Flygplansmästare Helmer Larsson monterar Super Cub åt ANA flyg i Stigtomtahangaren.

Veteraner

Åke Johansson och Lars Hallin var Molanders medhjälpare vid SM 1955 Ålleberg Åke tittar ut ur det högra tältet.

Veteraner

Åke Johansson, Kurt Svahn, Lars Hallin på NV Saxopeder som gick många mil mellan Nyköping och Stigtomta Flygplats (1954).

Veteraner

|R27| Flygläraren Rickard "Vilhelmina" Johansson reda att försöka lära eleven Lars Hallin att flyga. Rickard var fältflygare på F11 (S29 Tunnan) och sedemera pilot på Linjeflyg. (1954)

Veteraner

X från Katrineholm, Lars Hallin i Baby Falken, Ove Carlsson, Åke Johansson 1954 på Stigtomta. Foto: Sten Brycker.

Veteraner

Segelflygläraren Lars Hallin kommenderat till segelflygning med flygpojkar från tjänstgöring vid F11 1959. Plats Stigtomta. Se nedan.

Veteraner

60 år mellan bilderna
|R27B| Namn på flygpojken på bilden ovan R27 bild 3 (också infälld), har tidigare saknats men inte nu längre. Flygpojken heter Lennart Svenson segelflygare sedan 1980 talet vid Göteborgs segelflygklubb, Alingsås flygplats. Lennart är Segelflygchef i klubben. På bilden samma besättning som år 1959 men med ljusare hårfärg. Bilden tagen 14 september 2019.

Veteraner

|R28| Segelflyglärare Lars Hallin flyger med flygpojkar från F11 sommarläger 1959.

Veteraner

Lars "Cobben" Andersson klar för start i Slingsbyn utanför hangaren i Stigtomta. Passagerare är Hans Gedlitscka från Nyköping.

Veteraner

Åke Johansson har anlänt till Stigtomtahangaren i sin DKW.

Veteraner

|R29| Flygbild över Stigtomtafältets västra del. Hangaren samt ladvärnet till vänster syns bra.

Veteraner

Översyn av See Bee vid Stigtomtahangaren. Hernsjö och Co mekar, Nyköpingsflyg?

Veteraner

Stigtomtahangaren till höger, vaktens bostad till vänster, lilla vaktstugan skymtar i mitten.

Veteraner

|R30| Här hangaren i sin nuvarande tjänst som förråd år 2013 vid Brandholmen Nyköping.

Veteraner

|R31| Kappkörning med klubb-bilen Standard Vanguard på väg mot Nyköping.

Veteraner

Lars Hallin kliver ur Weihe SE-SNI efter en flygning på 5 tim 21 min 12/7 1958. Plats östra änden på Stigtomtafältet. Slingsby och banvaktstugan i bakgrunden.

Veteraner

Weihe SE-SNI utanför hangaren vid Stigtomta.

Veteraner

|R32| Slingsby T21 utanför hangaren Stigtomta. Det stora skåpet som syns till vänster är elskåpet för fält- och hinderbelysningen. Den hade vi på ibland då vakten Andersson var bortrest, då kunde vi dra några extra släp även om det var nästan svart.

Veteraner

Slingsbyn har landat framför hangaren Stigtomta. Torgny Sjödin nr 2 från vänster, övriga okända.

Veteraner

Segelflyg på isen vid Katrineholm? Stort intresse bland åskådarna.

Veteraner

|R33| Lars Törnblad och Lennart Jonsson från Oxelösund kollar på bogserkärran vid Stigtomta.

Veteraner

Lars Göran Larsson vid Cubben. Segelflygare vid klubben andra halvan av 1950-talet. Var sveriges yngsta fältflygare som S32 Lansen-pilot vid F11, endast 18 år gammal. Omkom med en SK16 Harward i skärgården utanför Nyköping 1959.

Veteraner

|R34| Glada miner på Stigtomta. Lennart "Z" Zetterström till höger, övriga okända.

Veteraner

Sven-Erik Jansson, guldsmed från Katrineholm och segelflyglärare i klubben, på väg att starta med Weihe SE-SNI. Fortsatte inom flyget fram till pensionen. 1958 Anställd vid Nyge-Aero som demo/ferry pilot. 1960 Linjeflyg och DC-3. 1962-63 FN i Congo C47 (DC-3). 1964 Ostermans Air DC7-charter. 1968 Biafra Röda korset (mattransporter). 1969 Swissair DC-8 / 1984 Airbus 310. 1991 FN jobb Jerusalem Focker F27. 1995 Pension.

Veteraner

Lars Hallin mekar med Weihe utanför Stigtomtahangaren.

Förteckning över segelflygare från Stigtomta under 1950-talet som fortsatte till pilotyrket

Från KATRINEHOLM:

Lars "Katrineholms Lasse" Andersson (Linjeflyg)

Sven-Erik Jansson (se bild ovan)

Hans Eriksson (SAS)

Hans Mellqvist (Flygvapnet) omkom med J29F

Roger Eriksson (Firmapilot Wasabröd)

Torsten "Möljen" Gustavsson (Flygvapnet) S29

Lennart Fyrö (Flygvapnet) omkom med Viggen

Från NYKÖPING:

Robert Sjöholm Fältflygare (Flen)

Erik "Lillen" Dahlhed (Taxiflyg/Målflyg Nyge)

Lars-Göran Larsson (Flygvapnet) omkom med SK-16

Lars-Göran "Valinge" Johansson (Flygvapnet) J29F

Veteraner

|R35| Slingsbyn landar parallellt med järnvägen Grängesberg-Oxelösund (TGOJ).

Veteraner

Sven-Erik Jansson har koll på flygtrafiken i liggande ställning.

Veteraner

Bogsersläp startar österut på Stigtomta.

Veteraner

|R36| Lennart Jonsson från Oxelösund vid Baby-Falken, Arne Grentzelius från Nyköping är piloten.

Veteraner

Fotografen Arne Grentzelius, norrmannen Webjörn Henriksen (omkom senare i Norska flygvapnet), Åke Johansson och Lars Thörnblad.

Veteraner

Arne Grentzelius startklar i Baby-Falken vid Stigtomta.

Veteraner

|R37| Arne Grentzelius och Lennart "Z" Zetterström vid Baby-Falken Stigtomta.

Veteraner

Lennart Zetterström provsitter Tiger Moth. Segelflygläraren Åke Nordlund skymtar i bakgrunden med skolningsradion.

Veteraner

Tree Pacer vid ANA-flygs hangar vid Stigtomta. 300 m öster om vaktens bostad.

Veteraner

|R38| Stigtomtahangaren 1000 meter bort till vänster, Åke Johansson, Stenberg, "Putrik" Lennart Andersson samt "Pip".

Veteraner

Lars Göran Larsson, Nyköping, i baksits på Bergfalken vid Stigtomta.

Veteraner

Vinterflygning på isen vid Katrineholm.

Veteraner

|R39| Bogsercub och Bergfalke vid Stigtomta.

Veteraner

Fotografen Lars Thörnblad i Baby-Falken klar för start.

Veteraner

Piper PA18-150 med Slingsby i förgrunden på Stigtomtafältet.

Veteraner

|R40| Arne Grentzelius, Lennart Jonsson Oxelösund, samt Torsten "Möljen" Gustavsson vid Baby-Falken i Stigtomta.

Veteraner

SE-SNI Weihe vid Stigtomta. Torsten "M" Gustavsson vid vingen.

Veteraner

De "hårda" grabbarna vid hangaren i Stigtomta. Bertil Johansson från Rinkeby/Jönåker, Lars Thörnblad Nyköping, Arne Grentzelius Nyköping, Sven-Erik Jansson Katrineholm och Åke Johansson Nyköping.

Veteraner

|R41| Lennart Jonsson kliver i Baby-Falken assisterad av Arne Grentzelius.

Veteraner

Bergfalken utanför Stigtomtahangaren. S-E-Jansson till vänster, övriga okända.

Veteraner

Bergfalken SE-SUR över Stigtomtabygden.

Veteraner

|R42| Bergfalken mitt över Stigtomtafältet.

Veteraner

Bergfalke SE-SUR.

Veteraner

Bergfalken har passerat Stigtomta Ka på sydlig kurs. Landsvägen och järnvägen under.

Veteraner

|R43| Slingsbyn framför Stigtomtahangaren.

Veteraner

Slingsbyns instrumentbräda (Dock ej SE-SHW:s).

Veteraner

Sitsarna i T21 Slingsby. (Dock ej SE-SHW:s).

Veteraner

|R44| Clas Åkesson anländer till fältet. Lars Göran Larsson och byggledaren Jack Bergkvist till höger.

Veteraner

Åke Johansson gör sig i ordning för en tur med Weihe. Stigtomta Ka i bakgrunden.

Veteraner

Snygg bild på ett snyggt flygplan fotat av Lars Törnblad.

Veteraner

|R45| Lennart Jonsson och Arne Grentzelius i Biggles-kläder.

Veteraner

Åke Johansson gör sig klar för en ny start med SE-SUR.

Veteraner

|R46| Tiger Moth på Stigtomta. Åke Nordlund vinkar från sin utsiktsplats med flygradion om halsen, Harry Molander längst till höger.

Veteraner

Mothen förbereder bogsering av en Bergfalke vid Stigtomta.

Veteraner

Sven Erik Jansson hjälper Lars "Cobben" Andersson med remmarna, Lennart "Putrik" Andersson övervakar.

Veteraner

|R47| Åke Johansson ser nöjd ut med att strax vara airborne med Bergfalken.

Veteraner

"Då rullar vi", säger Åke Johansson när passageraren Lars Göran Larsson kommit på plats.

Veteraner

Lennart Jonsson i Baby-Falken, till höger Arne Grentzelius.

Veteraner

|R48| Lars "Cobben" Andersson har stängt huven och bogsersläpet är redo att starta. Stigtomta kyrktorn ovanför högervingen på Cubben SE-CEP.

Veteraner

SE-SXW landar med fulla luftbromsar ute.

Veteraner

|R49| Flygplatsvakten Andersson övervakar verksamheten tillsammans med Lennart "Z" Zetterström och troligen Lars "Cobben" Andersson.

Veteraner

"Landnings-T läggs av Lennart Zetterström och Torgny Sjödin.

Veteraner

Airliner Grunau Baby omgiven av Sven Erik Jansson, Torgny Sjödin, i mitten Andersson, Arne Grentzelius samt Lars Göran Johansson alias "Valinge" alias "Mothjohan". Platsen är Stigtomta.

Veteraner

|R50| Weihe släpas mot hangaren i Stigtomta. Lars Hallin till vänster, övriga okända.

Veteraner

"Snygg bild på Weihe. Foto: Lars Thörnblad.

Veteraner

Åke Johansson i snygg hatt, möjligen på Djulösjöns is vid Katrineholm.

Veteraner

|R51| Instrumentbrädan på SE-SNP. Från vänster, Fartmätare, Libell (Kula), radiopanelen. Nedre raden, variometer, höjdmätare, längdlutningsmätare. (EFIS-panelen inte uppfunnen).

Veteraner

Åke Johansson vid sin "gangster"-Cittra B11 Sport. Lars Hallin till höger. Notera den stora radioantennen, den gick super på Radio Luxemburg och Voice of America.

Veteraner

T21 Slingsby vilar utanför Stigtomta-hangaren. Längst till vänster skymtar ladvärnet som klubben disponerade under hela Stigtomtaepoken, det finns kvar ännu 2009.

Veteraner

|R52| Lars Hallin, segelflyglärare i klubben på Stigtomta och Larslund 1959-1968.

Veteraner

"Cool man", Åke Johansson färdig för en Bergfalke ride!

Veteraner

Åke Johansson Nyköping hjälper Lennart Jonsson Oxelösund med remmarna i SE-SNP Grunau Baby.

Veteraner

|R53| SE-SNP uppbogseras vid Stigtomta. Notera den öppna huven.

Veteraner

Lars Hallin redo för start med SE-SNI Weihe vid hangaren Stigtomta. Björn Johansson kollar.

Veteraner

Eleven Arne Grentzelius och segelflyglärare Harry Molander på väg upp för en lektion. Harry var fanjunkare vid F11, flög både Spitfire och S29 Tunnan.

Veteraner

|R54| Lars-Göran "Valinge" Johansson tar ut barografen efter en flygning på 5 tim 14 min 15 Juli 1959. Plats Hangaren Stigtomta. Lars-Göran blev i juli 1960 fältflygare vid F9 Göteborg där han flög J29F. Efter flygvapnet till Lantbruk i Tidaholmstrakten.

Veteraner

Bogsercubben PA18-95 utanför Stigtomtahangaren.

Veteraner

|R55| SE-ATP utanför Stigtomtahangaren. Notera Nyge-Aeros första egna hangar till vänster om ladan på bilden.

Veteraner

Weihe SE-SNI vid Stigtomtahangaren.

Veteraner

|R56| Hangaren Stigtomta, landande Bergfalke skymtar, ladvärnet i skogsbrynet.

Veteraner

SSE-SNI Weihe utanför Stigtomtahangaren. Notera starthjulen som släpps direkt efter start på några meters höjd.

Veteraner

|R57| Grusvägen framför Stigtomtahangaren, fältvaktens bostad i bakgrunden. Vaktstugan mellan bostaden och den högra bilen.

Veteraner

SE-SNP Grunau Baby, SE-SHW Babyfalk, Weihe SE-SNI utanför Stigtomtahangaren.

Veteraner

|R58| Lars-Göran "Valinge" Johansson startklar för ett 5-timmarsförsök.

Veteraner

SE-SHW Baby-Falk utanför Stigtomtahangaren.

Veteraner

|R59| E-CRC på isen vid Valinge (Yngaren) vintern 1960-61. Personerna på bilden är Lars-Göran "Valinges" mor och lillebror.

Veteraner

Fanjunkare Harry Molander vid Hemavan. När Lars-Göran "Valinge" som fältflygare från F9 kom till platsen för vinterutbildning i februari 1961 så var hans gamla segelflyglärare Harry Molander där som platschef.

Veteraner

|R60| Här tillbaka vid Stigtomta där Slingsbyn rullas från Stigtomtas-ladvärn mot fältet ca 1957.

Veteraner

Slingsbyn rullar perfekt mot landnings T. Stigtomta Flygplats.

Veteraner

Bergfalke landar från järnvägen och in.

Veteraner

|R61| Slingsbyn klar för flygbogsering. I början av 1953 var det mest vinschstart som gällde för Slingsbyn, den var lite för tung för SK12:an som knappt kom upp med ekipaget. Vid ett tillfälle vid start österut var det extra segt, varför Harry Molander kopplade ur samt landade rakt fram i ett "mini"-gärde 100x100 meter i 1 meter hög säd! Inte en skråma men det var släpigt att montera ned och frakta tillbaka henne.

Veteraner

Magnus Lövström har vinterbadat i kärret bakom ladvärnet Stigtomta. Enligt Lennart Z är det inget EK-bad utan en typ av vadslagning. Magnus erbjöd sig bada mot en insamlad kontantsumma.

Veteraner

Arne Grentzelius och Lars-Göran Johansson alias "Valinge" alias "Mothjohan" vid Baby-Falken.

Veteraner

|R62| Magnus Lövström efter vadslagningsbadet. Lars-Göran Larsson till vänster och byggledaren Jack Bergkvist tittar på.

Veteraner

Släpet på väg vid Stigtomta.

Veteraner

Gammal färgfilm från 1950 talet ändrar sig i kulör, Thörnblad lyckades få till denna bild skaplig ändå. SE-SHW Baby Falk med Grunau Baby SE-SNP i bakgrunden.

Veteraner

|R63| Stigtomta ca 1956. Segelkärran SE-SNI Weihe till höger fortfarande i orginal FV-färger efter att klubben fick överta den av Flygvapnet F11 1953.

Veteraner

Sven Erik Jansson till höger med okänd passagerare. Flygplan Slingsby T21 SE-SHK.

Veteraner

Sven Erik Jansson vinkar. I svart skinnjacka Lars-Göran Johansson alias "Valinge" alias" Mothjohan" övriga okända.

Veteraner

|R64| Bogserförare från F11 (Fältflygare?).

Veteraner

Utanför hangaren Stigtomta.

Veteraner

Baby-Falken i östra änden av Stigtomtafältet.

Veteraner

|R65| Bergfalken SE-Sur med Sven Erik Jansson i baksätet, till höger Sten Brycker med fru.

Veteraner

Sven-Erik Janssons "tjänstebil" vid Nyge Aero, här vid Stigtomtafältet. När Sven-Erik slutade och började på Linjeflyg blev Standard Vanguarden Flygklubbens klubbbil. Troligtvis tack vare Göte Johanssons välvilja.

Veteraner

SE-SHW Baby Falk på Stigtomta. EK-instruktören Bertil Johansson i brun jacka.

Veteraner

|R66| Olle Thörnblad flygelev. EK-instruktören Bertil Johansson till höger, blev taxiflygpilot vid Nordflyg Eskilstuna under många år. S.E. Jansson i baksätet, Blå mössa okänd.

Veteraner

Lennart Jonsson från Oxelösund i Baby Falken.

Veteraner

Segelflygläraren Sven Erik Jansson kollar landande elev. Till hjälp har han en bärbar radiosändare "Sky 10" , i planet finns bara en mottagare ingen sändare. Detta var före transistorns tid så det var små radiorör i apparaterna. De behövde både glödströmsbatterier och anodebatterier (ca 45 volt). Konstruktör av radion var en känd segelflygare i Stockholm vid namn Olle Berg.

Veteraner

|R67| Slingsbyn på väg från Stigtomta Ladvärn mot fältet.

Veteraner

Lars-Göran Johansson alias "Valinge" alias "Mothjohan" provsitter Bergfalken vid Stigtomta.

Veteraner

Okända elever vid Stigtomta.

Veteraner

|R68| SM Ålleberg, men vilket år?

Veteraner

SM Ålleberg, men vilket år?

Veteraner

På Stigtomta: Lennart "Putrik" Andersson, Harry Molander, Lars Thörnblad, Björn Johansson och Lars Hallin.

Veteraner

|R69| PA18 SuperCub SE-CSK vid Stigtomta.

Veteraner

Klubbens första Bergfalke vid Stigtomta.

Veteraner

Cubben, Weihe, Bergfalken utanför hangaren Stigtomta.

Veteraner

|R70| Lars "Cobben" Andersson i SuperCub PA18-95 Stigtomta.

Veteraner

Åke Johansson i sin DKW.

Veteraner

Lars Thörnblad och Lars Hallin vid Bergfalken SE-SUR, Stigtomta.

Veteraner

|R71| Segelflygläraren Lars Hallin kollar sin elev som han nyss släppt EK på Stigtomtafältet år 1959.

Veteraner

Segelflyglärare Lars Hallin spejar efter EK eleven vid Stigtomta sommaren 1959.

Veteraner

Stora Torget Nyköping. Här utgick bilskjutsarna till Stigtomta. Troligt är det Åke Johanssons Saab V4 som står närmast "brunnen" på torget.

Veteraner

|R72| Lars Hallin varmkör Cubben efter översyn av Flygplansmästare Helmer Larsson.

Veteraner

Bergfalken på kort final över järnvägen för landning framför hangaren Stigtomta.

Veteraner

Tyskt privatflyg vid hangaren Stigtomta.

Veteraner

|R73| Cubben kommer för linfällning.

Veteraner

Taget från hangarporten Stigtomta.

Veteraner

SE-Sur Bergfalke 2/55 östra fältkanten Stigtomta.

Veteraner

|R74| Vid Stigtomta.

Veteraner

Bergfalken rullar efter landning mot hangaren.

Veteraner

En svartvit bild från Stigtomta ca 1960. Från vänster Lennart "Z" Zetterström, Christer Fredin, Lars Thörnblad och Åke Nordlund.

Veteraner

|R75| Vaktens kontor och bostad vid Stigtomtafältet.

Veteraner

Vårvinter vid Stigtomta.

Veteraner

Bogserkärran från Nyge-Aero.

Veteraner

|R76| Hans Book EK skolar på Stigtomta. Okänd hjälper till. Hasse blev PolisHKP-förare och sedan blev det Grönland och Stavanger med stora HKP:s.

Veteraner

Lars Thörnblad och Hans Book.

Veteraner

Åke Johansson, Lars Thörnblad och eleven Hasse Book på Stigtomta år 1960.

Veteraner

|R77| Segelflygläraren Lars Hallin har släppt eleven Hans Book EK (ensamflygning) och landningen gick perfekt (Stigtomta 1960).

Veteraner

Tillfällig bogserkärra Tiger Moth.

Veteraner

Gamla landsvägen mellan Stigtomtafältet och Nyköping.

Veteraner

|R78| Bakom ladvärnet Stigtomta, hangaren skymtar.

Veteraner

Åke Johansson och Lars Thörnblad i handgemäng. Det slutade dock alltid i försoning och oftast med kaffe och landgång på Prinsess konditori på Bagaregatan i Nyköping, tillsammans med alla i gänget. (efter avslutad flygning).

Veteraner

Åke Johanssons DKW i marin miljö.

Veteraner

|R79| Vårvinter Stigtomta.

Veteraner

Stigtomta fältet hösten 1960.

Veteraner

Utanför hangaren Stigtomta.

Veteraner

|R80| SE-SNP, SE-SXW, SE-SUR och SE-SNI.

Veteraner

Lars Hellsing, segelflyglärare Lars Hallin och Börje Järvling i juli 1960 Stigtomta Flygplats. Hellsing och Järvling klara med sitt C-diplom.

Veteraner

Stigtomtafältet plöjs upp hösten 1960.

Veteraner

|R80B| Segelflygning Stigtomta 1960. Första EK för Börje Järvling under övervakning av segelflygläraren Lars Hallin.

Veteraner

|R81| Stigtomtafältet plöjs upp hösten 1960.

Veteraner

September 1960. Lantbrukare Jansson från Skillra gård 400 m väster om kyrkan har startat upp plöjningen av Stigtomtafältet. Vakten Sigurd Andersson i uniform och tjänstemoped övervakar.

Veteraner

Slutet för Stigtomtafältet hösten 1960. Fältvakten Sigurd Andersson och lantbrukaren Jansson.

Nedan presenteras bilder från Stigtomta nedlagda flygplats tagna 27 april och 8 juli år 2013 samt 29 maj 2014

Mer än 53 år har nu gått sedan flygplatsen lades ned 1960. Från de första bilderna som finns på dessa sidor har det till och med gått 60 år.

Fotograf: Lasse Jansson, Stigtomta

Veteraner

|R82| Här ladvärnet 300 meter väster om fältet. Byggdes av Flygvapnet som använde fältet under andra världskriget. Portarna var fästa i gångjärn vid marken och nedfällda låg dessa på marken varför flygplanen drogs in och ut på portarna. Manövrerades med vev från ett spel som var fäst på den motsatta sidan, wire från vevarna gick i taket via block. Väggarna var dubbla ett par meter upp i hangaren, och mellanrummet i den dubbla väggen var fylld med sand för att minska skadorna vid en eventuell bombattack. Exakt samma typ av ladvärn fanns också vid Larslund flygplats, men detta är rivet sedan många år. Det var många militära flygplatser som var utrustade med denna typ av hangar under 1940- och 1950-talet i Sverige.

Veteraner

Rester av Luftfartverkets garage 100 meter väster om vaktstugan.

Veteraner

|R83| Utsikt S-V ut vid garaget.

Veteraner

Byggnadsplint rest efter hangaren vid fältet.

Veteraner

|R84| Här låg Luftfartsverkets hangar till höger i direkt anslutning till fältet. Vaktens bostad syns längst bort där vägen slutar.

Veteraner

Bild tagen ca 1958 från exakt samma plats som bilden till vänster.

Veteraner

|R85| Fältet sett från bränsledepån, LFV hangaren fanns vid den stora grandungen.

Veteraner

Här låg hangaren till vänster.

Veteraner

|R86| Fältvaktens kontor. Garaget syns längst bort vid hög gran.

Veteraner

Vaktstugan ser ut att vara i utmärkt skick efter alla dessa år, men det är givetvis tack vare bra underhåll.

Veteraner

|R87| Fältet sett från vaktstugan.

Veteraner

Fältvaktens bostad.

Veteraner

|R88| Mot N-O sett från vind-T. Sista flygningen på Stigtomta gjordes här den 23/10 1960. Det var Lars Hallin som gjorde 2 flygningar på 30 minuter med lantbrukaren (som plöjde upp fältet) och hans familj. Kvar av fältet var då ett 30 meter brett stråk rakt fram på bilden, parallellt med vägen mot järnvägen. Dagen efter var hela fältet uppplöjt. Flygplanet var en PA-22 Caribbean SE-CSX.

Veteraner

Vid järnvägsövergången nära kyrkan sett mot syd.

Veteraner

|R89| Här Lars Hallin och Åke Johansson vid Stigtomta nedlagda flygplats i juli 2013. På året 60 år sedan började Lars och Åke segelflyga på fältet. Efter 15 starter i ett tvåsitsigt plan gjordes 10 starter i ett ensitsigt plan. Startmetoden var vinch (se stigtomtafilmen högre upp på denna sida). Fotot taget i östra ändan av fältet riktning N-V.

Veteraner

Här ett kvarvarande fundament efter hangaren.

Veteraner

|R90| Utanför hangaren med fältet i bakgrunden (riktning öster).

Veteraner

Kopplingsdosa till hangarens elförsörjning.

Veteraner

|R91| Vid ladvärnet Stigtomtafältet. 2 av de fällbara portarna är kvar.

Veteraner

Här skymtar vinschen varmed portarna fälldes ned och hissades upp.

Veteraner

|R92| Veteraner vid Stigtomtaträffen 29/5 2014. Från vänster: Cornelis Raadcheer, Åke Johansson, Rolf Annerstedt, Thomas Ryden, Per-Olov Brink, Anders Åhlund och Lars Hallin.

Veteraner

Lars Hallin berättar om Stigtomtafältet, Postflyg och Segelflyg vid träffen 2014.

Veteraner

|R93| Träffen vid platsen för Stigtomtahangaren 2014.

Veteraner

Den tidigare veteranträffen år 2000-05-27 (vid hangaren Skavsta). Från vänster: Arne Grentzelius, Anders Åhlund, Lennart "Putrik" Andersson, Åke Johansson, Sven-Erik Jansson, Eriksson, Lennart "Z" Zetterström, Sten Brycker, Clas Åkesson, okänd.
Fotograf: Lars "Cobben" Andersson.