Till startsidan
F11museum
Välkommen till Sveriges flygspaningsmuseum

Entré och öppettider

Öppet tisdagar kl 09.00-12.00 och söndagar kl 11.00-16.00, med reservation för vissa helgdagar.

Onsdagsöppet, 13.00-17.00, från och med 6 juli till och med 17 augusti.

Gratis entré tisdagar, övriga dagar vuxna 80 kr. Under 15 år, medlemmar och simulatorflygare gratis.

Grupper 80 kr/person eller minimum 1500 kr.

Tre simulatorer öppna för bokning!

OBS! Nu är tre simulatorer öppna för bokning. JAS 39 Gripen, Viggen och SK 60. Piper Seneca är stängd på grund av reparation. OBS!

Betänk detta innan ni bokar: Eftersom simulatorinstruktörerna kommer så nära ”piloterna”,
kan vi tills vidare bara ta emot er som har covid-pass eller har vaccinationsintyg
med två sprutor, samt ej har förkylningsymptom. Vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Du kan alltid besöka vårt museum digitalt i vår förnämliga smartphone-app

Griffon har kommit hem

Griffon

31 maj 2022 blev en av F11 Museums mest minnesvärda dagar. Då anlände den sedan många år efterlängtade Spitfiremotorn, Rolls Royce ”Griffon 66” till museet. Läs mer under Aktuellt! Foto: Fred Brihagen

Förberedelse för Flygdag 3 september fortgår som planerat, nu i samförstånd med flygplatsens nye ägare, Arlandastad.
Klart är: Flygvapnet med JAS 39 och SK 60, SAAB med B 17, Brandflyg, helikopter, Vampire samt SK 50 grupp och Daisy. Ytterligare sonderingar pågår, så räkna med fullt i luften klockan 11–15. Intressanta utställningar och servering fyller på till en heldag.

Vårt digitala museum fungerar igen

Vår app, F11 Museum, har under en tid haft svårigheter med att visa videofilmer från Apples plattformar, Iphone, Ipad osv. Den senaste uppdateringen råder bot på det och nu fungerar appen som det är tänkt. Mycket nöje!

Draken

Sveriges flygspaningsmuseum

F11 museum på Skavsta i Nyköping invigdes 15 oktober 1991, på dagen 50 år efter flottiljens invigning - och 11 år efter dess nedläggning. Under flottiljens glansdagar hade drygt 900 personer sin dagliga gärning på F 11 och cirka 15 000  gjorde sin värnplikt här under åren. Museets föremål och utställningar speglar den nästan 40-åriga F 11-epoken som landets flygspaningsflottilj.

Nästan all modern flygspaningsteknik och taktik utvecklades på F 11 i Nyköping under dessa år. I museets byggnader finns spaningsplanen Tunnan, Lansen, Draken och Viggen, två artilleriplan, en framdel av Draken, motorerna till planen, samt smakprov från det mesta inom spaningsflyg. Museet speglar även regionens civilflyghistoria. Alla plan och de tre simulatorerna har ställts i ordning av museets frivilliga krafter.
Museets huvudman är Nyköpings Flyghistoriska Förening, NFF.

I vår serie med tillbakablickar minns vi F 11:s musikkår

Musikkåren 1949. Musikdirektör Seved Mehlqvist sittande i mitten.

Musikkåren

"Den 1 oktober 1943 började F 11:s egen musikkår sin verksamhet. Musikdirektör Seved Mehlqvist var alltsedan starten musikkårens ledare. Till stor sorg för såväl all personal på F 11 som hela Nyköping drogs musikkåren in 1957. Redan under de inledande förhandlingarna mellan staden och flygvapnet lär stadens företrädare ha framfört som ett krav, att om en flottilj sattes upp så skulle till den även knytas en musikkår. När så utbyggnaden av militärmusiken skedde under åren 1943/44 tilldelades F 11 en av flygvapnets åtta kårer.

Fulla dagar

Musikkåren bestod av 19 man plus en musikdirektör. Förutom den rent militärt betonade musiken skulle även andra musikformer kunna utföras. Man spelade bland annat dansmusik i olika sammanhang med varierande sammansättning från fyra till 12 man. Att vara musikelev var ofta ett hårt jobb. Förutom full arbetsdag med undervisning fordrades även att kvällarna avsattes för träning

Omfattande verksamhet

Till detta kom musikkårens omfattande konsertverksamhet. Som exempel genomfördes under 1944 följande program: Antal konserter i militära sammanhang; vid luncher och middagar 65 st, i flottiljverkstaden 29 st, flottiljaftnar 6 st, korum 7 st, dansmusik på F 11:s dansbana 2 gånger i månaden under sommaren plus på de olika mässarna vid personalkårernas fester.

Militärmusik i staden

Man deltog också i olika militära sammanhang utanför flottiljen. Antal framträdanden i civila sammanhang; för Röda Korset 4 st, på sjukhus i Nyköping, 4 st, på Hållets friluftsservering 20 kvällar, i Stora Hotellets trädgård 9 st samt midsommarspelen på Nyköpingshus. Dessutom deltog man i 1-majfirandet som civil musikkår, sjätte-junifirandet i Nyköping och Oxelösund.

Plus privata spelningar

Förutom detta digra program var kårens personal även engagerad privat i olika sammanhang, bland annat orkesterföreningar. Nämnas bör även att en stor del av musikkårens personal, vid sidan av tjänsten, även verkade som lärare vid Nyköpingskommunala musikskola. F11 musikkår var en verklig tillgång för musiklivet i staden och dess omnejd.

Musik från luften

En mycket uppmärksammad insats gjorde den Flygande musikkåren vid F 11 den 3 januari 1951 vid Flygets dag på Gärdet i Stockholm. Det var fem Fieseler Storch-flygplan, med två trumpetare i varje flygplan, som på låg höjd och med avdragen motor passerade hedersläktaren. Från planen hördes då fanfarerna ur Ivar Widners Signalmarsch ut över åskådarna. Det var Sveriges första flygande musikkår.

Förbimarsch framför flottiljledningen som är uppställda framför minnesplatsen över stupade kamrater.

Förbimarsch framför flottiljledningen som är uppställda framför minnesplatsen över stupade kamrater.

Musikkåren och fanvakten deltog alltid i firandet av Svenska Flaggans Dag vid Nyköpingshus. Bilden visar inmarschen över bron till slottet 1952.

Musikkåren och fanvakten deltog alltid i firandet av Svenska Flaggans Dag vid Nyköpingshus. Bilden visar inmarschen över bron till slottet 1952.

Seved Mehlqvist dirigerar under repetition.

Seved Mehlqvist dirigerar under repetition.

Två trumpetare i en av de fem Fieseler Storch-flygplan som bildade flygande musikkår över Stockholm i januari 1951.

Två trumpetare i en av de fem Fieseler Storch-flygplan som bildade flygande musikkår över Stockholm i januari 1951.

Pressklipp från 40-talet visar att det verkligen blev fart på nöjeslivet när flottiljen kom till Nyköping. Dansbanan låg inne på flottiljområdet i anslutning till vaktbyggnaden och vaktstyrkan såg till att besökarna inte kom längre in på området.

Pressklipp från 40-talet visar att det verkligen blev fart på nöjeslivet när flottiljen kom till Nyköping. Dansbanan låg inne på flottiljområdet i anslutning till vaktbyggnaden och vaktstyrkan såg till att besökarna inte kom längre in på området.

Den tamburmajorstav som Seved Mehlqvist använde för att dirigera sin marscherande musikkår finns bevarad på F11 Museum. SÖDERMANLANDS FLYGFLOTTILJ  är ingraverat vid knoppfästet.

Den tamburmajorstav som Seved Mehlqvist använde för att dirigera sin marscherande musikkår finns bevarad på F11 Museum. SÖDERMANLANDS FLYGFLOTTILJ är ingraverat vid knoppfästet.

Tillbakablickar

Även vår hemsida drabbas av uteblivna aktiviteter under den påtvingade stängningen av F11 Museum. I väntan på återöppning har vi letat fram några korta historiska berättelser ur våra arkiv.

Har du missat den första, minnen från en flygtekniker, kan du läsa den om du klickar här.

Har du missat den andra, minnen från värnplikten, kan du läsa den om du klickar här.

Har du missat den tredje, kamera SKA16, kan du läsa den om du klickar här.

Har du missat den fjärde, trupputbildare, kan du läsa den om du klickar här.

Har du missat den femte, om spaningsuppdragen från 1958, kan du läsa den om du klickar här.

Kulturrådet

F11 Museum har från Kulturrådet erhållit ett värdefullt ekonomiskt bidrag som hjälper till att hålla verksamheten levande under den av pandemin påtvingade tillfälliga nedstängningen av museet.

Hemliga flygningar med S 29 under kalla kriget

11958, mitt under kalla kriget, genomförde 3. div F 11 en hel serie spaningsräder i S 29 Tunnan mot och in över strategiska mål längs den kommunistiska  Östersjökusten, från östtyska Peenemünde och polska Gdansk till estniska Ösel och Dagö. De flög på lägsta höjd med övermålade kronmärken.

Åtta unga fältflygare smög i sina ”Spaningstunnor” över havet och fotograferade på lägsta höjd sovjetiska hamnar och försvarsanläggningar, under ständigt hot från luftvärn och ryska MiG-17.

Läs hela berättelsen i bokpaketet över gränsen och se förarna berätta om de unika flygningarna i appen F11 Museum.

Läs mer om spaningsuppdragen

Sveriges försvarsminister om Över gränsen

På gränsen

Bokpaketet "Över gränsen" har uppmärksammats nationellt.

Peter HultqvistPeter Hultqvist

Försvarsminister Peter Hultqvist
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. Klicka för att se en större bild.

– Jag tycker det är hedersamt att de har genomfört de här uppdragen för svensk räkning under det kalla kriget. Det skedde med personlig risk och prövade skicklighet och kompetens hos flygförarna. De har gjort en fin och viktig insats för Sverige i en svår tid, säger Peter Hultqvist som förklarar:

– Jag har full förståelse för vad som skedde. Sverige ville under denna tid skaffa sig information och underrättelser i syfte att ha tidig förvarning i händelse av kris eller konflikt. Därför var informationsinhämtning om Warszawapaktens infrastruktur och militära förmåga viktig för Sverige.

Citat ur Dagens Nyheter 27 maj 2021; artikel Mikael Holmström

Läs mer om spaningsuppdragen

SÅ HÄR KÖPER DU BOKPAKETET

Beställ via e-mail: butik@f11museum.se

Eller via brev:
F11 Museum
Butiken
Skavsta Flygplats
611 92 Nyköping

Sätt in 280:- (inkl porto) på: BG 5441-6995

Eller via Swish: 1235922620
Ange alltid namn och adress.

BOKPAKETET BESTÅR AV TVÅ DELAR OCH SÄLJS ENBART TILLSAMMANS

DEL 1: ”En topphemlig spaningsoperation”

DEL 2: ”På särskilt uppdrag under Kalla kriget”

QR_kod F11 Museum

Scanna QR-koden i swish-appen.

Bokpaketet

NU ÄR VÅR APP UPPDATERAD!

VÄLKOMMEN ATT BESÖKA DET DIGITALA F11 MUSEUM!

App2

Museiappen lanserad

F11 Museum är i takt med tiden och nu kan du besöka museet virtuellt. Du gör det i F11-appen, som lanserades 2020.

Utvecklingen av appen har skett i samarbete med företaget KFV IT i Katrineholm. Det stora arbetet som lagts ner på utvecklingen har lett till en app som är speciellt anpassad, inte bara till F11 Museum, utan för museer i allmänhet.

De personer vid F11 Museum som varit verksamma med appen är Joachim Smith, Gunnar Vieweg, Gunnar Wolving och Georg Hammertjärn.

Den som gjort grovjobbet och det mesta innehållet i appen är Joachim Smith. Inte mindre än 36 filmer har han producerat, plus en massa bilder och information. Det stora antalet filmer, alla i liggande format med hög kvalitet, gör appen speciellt intressant. Till det kommer det stora dokumentära värdet, genom berättelser av ”De som var med”. Den informationen kan du bara få via appen.

App1

Så här laddar du ned appen:

För att ladda ner appen i din mobil söker du:

Med Iphone i App Store på: F11 museum App store

Med Android i Google Play på: F11 museum Google Play

QR-koder främjar besöket

Stor vikt har också lagts på användning av QR-koder. De flesta stora föremålen eller händelserna som visas i museet är kopplade till en QR-kod. Drygt 50 föremål har QR-kod.

När besökaren skannar koden med sin mobil öppnas sidan med den aktuella informationen direkt. Koderna är fästade på ett speciellt stativ intill föremålet och lätta att upptäcka.

Skanna QR-koden från bilderna på denna sida för att prova.

App2

Vad tycker du om F11 Museums app?

Hjälp oss att skapa en ännu bättre app genom att meddela dina synpunkter till e-post: appen@f11museum.se

För dig som är intresserad av att veta mer om möjligheten att skapa en museiapp, har KFV IT lagt upp en hemsida där du kan få mer information. Adressen till sidan är: https://museiapp.kfvit.se

Unika flygsimulatorer - Boka här!

SK60

SK60

Piper Twin

Piper Seneca

Gripen

JAS 39 Gripen

Här finns vi

Det är lätt att hitta till F11 Museum - från E4 följ flygplatspilarna mot väg 52 och Stockholm Skavsta Flygplats, väl där följ pilarna mot F11 Museum.

Museet ger en tillbakablick på den nära 40-åriga epoken av det moderna spaningsflygets utveckling. F11-epoken inleddes 1941 och sträckte sig fram till nedläggningen 1980. Flottiljens verksamhet visas i utställningar, foton, modeller och inte minst flygplanen S29 Tunnan, S32 Lansen och S35 Draken som opererat på F11. Här finns också en SF37 Viggen, samt arméflygplan och segelflygplan. Landets enda bevarade mobila underrättelsepluton finns här, liksom en amerikansk spionballong som störtade i regionen. Museishopen säljer böcker, litografier, posters, flygkuriosa, samt Airfix flygplanbyggsatser. Vår caféhörna säljer kaffe, bröd och glass.

Karta

Klicka på bilden för att få upp en Eniro-kartbild.

Butik och Café

Butik

I vår butik hittar du, T-shirts, kepsar, böcker, flygplansmodeller och souvenirer. Våra vackra reproduktioner med Spitfire, S 18 och S 32 kan du köpa som blad eller inramade. Du kan även beställa tavlorna på vår hemsida genom att klicka här.

Ta gärna en paus i läshörnan och bläddra i flyglitteratur eller följ flygverksamheten på Skavsta med Flightradar24 på datorn.

Café

I caféet i anslutning till butiken finns enklare fika. Glass kan du köpa i butiken. Caféhörnan är populär att hyra för fester eller företagsevent. Stor TV och ljudanläggning finns. Förtäring kan vi ordna genom catering, om du inte vill ordna det själv. Du kan beställa direkt eller ställa frågor till chefen för support Marie, tfn 070 220 21 31.

Butik och café

Några av våra spännande utställningar