F11museum
Sveriges flygspaningsmuseum på Stockholm Skavsta flygplats i NyköpingNågra bilder från museet

Öppet tisdagar kl 09-12 och söndagar kl 11-16, med reservation för vissa helgdagar. Gratis entré tisdagar, övriga dagar vuxna 80 kr. Under 15 år, medlemmar och simulatorflygare gratis. Grupper enligt överenskommelse.

Här presenteras de spaningsflygplan som tjänstgjorde på F 11, samt SF/SH 37 Viggen.
I Flygplanhallen finns S 29 Tunnan, S 32 Lansen, S 35 Draken och nosparti till SF 37 Viggen.

S 16 Caproni Ca.313

Ett nödköp

Caproni Ca.313, svensk beteckning S 16, köptes från Italien 1941 och var ett typiskt nödköp under beredskapsåren. Från början blev planet ett sorgebarn med otaliga driftstörningar och uppmärksammade haverier. Orsakerna var både brister i tillverkningen och problem med det svenska bränslet men också att planet flögs på ett annat sätt än det var avsett för. Efter diverse ombyggnader i Sverige blev S 16 ett väl fungerande fjärrspaningsplan. Bl a fotograferade en F 11-besättning den tyska raketfabriken i Peenemünde (se kamerautställningen).

Spännvidd: 16,65 meter

Längd: 11,80 meter

Besättning: 4 man

Maxhöjd: 8 000 m

Maxfart: 432 km/tim

Motor: 2 st Isotta Fraschini Delta RC 35 I,
12-cylindrig inverterad V-motor, 750 hk

Kameror: 1 st höghöjdskamera/lod
SKa 4/150+205+400+500 mm
1 st översiktskamera/snedställd HK 6/250 alt 500 mm
1 st handkamera HK 7/135 alt 250 mm

Antal på F 11: 72 st

I tjänst på F 11: 1942–45

Caproni
Caproni

S 16 Caproni, ett flygplan med oförtjänt dåligt rykte, men flyga kunde det.

B 3A Junkers Ju 86 K-4

Spännvidd: 22,5 meter

Längd: 17,5 meter

Besättning: 3-4 man

Maxhöjd: 6 000 m

Maxfart: 330 km/tim

Motor: 2 st Bristol/SFA Mercury III, 830 hk

Kameror: Handkameror HK 7
135 mm/400 mm

Antal på F 11: 13 span, 6 transport

I tjänst på F 11: 1945–47 som spaningsflygplan,
1948–58 som transportflygplan.

Junker
B3 Junker

B 3A Junkers tjänstgjorde som spaningsflygplan på F 11 1945 - 47. Till höger en B 3 på väg att lyfta från snötäckt fält.Bilden under, en B 3 på väg att lyfta från snötäckt fält.

S 18A Saab 18A

Spännvidd: 17,04 meter

Längd: 13,23 meter

Besättning: 3 man

Maxhöjd: 8 000 m

Maxfart: 465 km/tim

Motor: 2 st P&W/CFA Twin Wasp/STW C3, 1 065 hk

Kameror: 2 st höghöjdskameror/lod SKa 10/920 mm
1 st panoramakamera/nos SKa 10/150 mm
1 st höghöjdskamera/lod SKa 5/25 mm
1 st mörkerkamera SKa 13/300 mm
(i kombination med lysbomber)

Antal på F 11: 50 st

I tjänst på F 11: 1946–59

S18 SAAB
S18 SAAB

S 18A SAAB hade två svensktillverkade Twin Wasp-motorer. Flygplanet tjänstgjorde på F 11 från 1946 till 1959. Bilden till höger visar en S 18 utrustad med radar strax efter start.Bilden underst visar en S 18 utrustad med radar strax efter start.

J 9/S 9C Seversky Republic EP-1A Model 106

Spännvidd: 10,98 meter

Längd: 8,18 meter

Besättning: 1 man

Maxhöjd: 9 900 m

Maxfart: 475 km/tim

Motor: Pratt & Whitney R-1830-45
Twin Wasp (TW3), 1 065 hk

Kameror: 1 st handkamera HK 7 135 mm/400 mm
alt 1 st snedbildskamera SKa 4 135 mm/250 mm

Antal på F 11: 9 st

I tjänst på F 11: 1945–49

Seversky
Seversky

Seversky Republic, ett plan som inte fanns med så länge på F 11. Till höger en av mycket få bilder av S 9 från F 11 i luften.Bilden underst visar en av mycket få bilder av S 9 från F 11 i luften.

S 14 Fieseler Fi 156C Storch

Spännvidd: 14,25 meter

Längd: 9,67 meter

Besättning: 1–3 man

Maxhöjd: 3 900 m

Maxfart: 180 km/tim

Motor: Argus As 10E, 270 hk

Kameror: 1 st handkamera HK 7 135 mm/400 mm

Antal på F 11: 14 st

I tjänst på F 11: 1947–61

Storch
Storch

S 14 Fieseler var i tjänst från 1947 till 1961.

S 31 Supermarine Spitfire PR Mk XIX

Legendariskt flygplan

Spitfire introducerades i svensk flygspaning hösten 1948, och fick då beteckningen S 31. Det obeväpnade planet användes enbart till fotospaning och flög både högre och snabbare än något annat plan i Flygvapnet. Spitfire gjorde legendarisk tjänst under andra världskriget och vidareutvecklades därefter till ett av världens snabbaste propellerflygplan. F 11 var den enda flygflottilj i Sverige som hade Spitfire. Planet gick ur tjänst 1955 och ersattes av det svenskbyggda jetplanet S 29C Flygande Tunnan. Tragiskt nog bevarades ingen av de ursprungliga 50 S 31:orna.

Spännvidd: 11,23 meter

Längd: 9,96 meter

Besättning: 1 man

Maxhöjd: 14 000 m

Maxfart: 720 km/tim

Motor: Rolls-Royce Griffon 66, 2 055 hk

Kameror: 2 st höghöjdskameror/lod SKa 10/920 mm
2 st översiktskameror SKa 12/350 mm
1 st översiktskamera/snedställd SKa 12/350 mm
1 st höghöjdskamera/lod SKa 10/920 mm
1 st översiktskamera/lod SKa 12/350 mm
1 st översiktskamera/snedställd SKa 12/350 mm

Antal på F 11: 50 st

I tjänst på F 11: 1948–1955

Spitfire
Spitfire

Spitfire, ett legendariskt plan, tjänstgjorde på F 11 mellan 1948 och 1955. Till vänster en mekaniker i full färd med att serva planet.Överst en mekaniker i full färd med att serva planet.

S 28B De Havilland DH 100 Vampire Mk 50

Spännvidd: 11,52 meter

Längd: 9,37 meter

Besättning: 1 man

Maxhöjd: 12 800 m

Maxfart: 880 km/tim

Motor: DH Goblin III (SFA) RM1

Kameror: -

Antal på F 11: 16 st

I tjänst på F 11: 1953–54

Vampire
Vampire

S 28 på 1 div platta på F 11. J 28B användes som skolflygplan på F 5, Ljungbyhed och på bilden till höger landar den.S 28 på 1 div platta på F 11. J 28B användes som skolflygplan på F 5, Ljungbyhed och på bilden underst landar den.

Saab S 29C Tunnan

Sveriges första jetdrivna spaningsflygplan

S 29C Flygande Tunnan var det första jetdrivna spaningsplanet på F 11 och fanns på flottiljen 1954-66. Spaningsversionen var en utveckling av jaktversionen J 29B och flög för första gången 1953. Trots att utrymmet vid sidan av luftintaget var begränsat, lyckades man få plats med flera kameraalternativ för såväl höghöjds- som låghöjdsfotografering i Tunnans nos. 1955 satte en rote S 29C från F 11 internationellt hastighetsrekord på 1 000 km sluten bana, med en snittfart på 900,6 km/tim. Två S 29C, med personal från F 11, deltog med den äran i FN:s stridande insats i Kongokriget 1962

Spännvidd: 11 meter

Längd: 10,23 meter

Besättning: 1 man

Maxhöjd: 13 700 m

Maxfart: 1035 km/tim

Motor: DH Ghost 50 (SFA) RM2, 2 279 kp dragkraft

Kameror:

Alternativ avståndsfoto:
2 st höghöjdskameror/lod SKa 10/920 mm
2 st höghöjdskameror/lod SKa 10/920 mm
1 st översiktskamera/lod SKa 15/150 mm
1 st kamera/nos SKa 10/920 mm
1 st infrakamera/nos SKa 10/920 mm

Alternativ lågfoto:
2 st låghöjdskameror/sida SKa 16/100 mm
1 st översiktskamera/lod SKa 15/150 mm

Antal på F 11: 76 st (inkl F 21)

I tjänst på F 11: 1954–66

Tunnan
Tunnan

S 29C med kamerutrustning, tidigt utförande. Till höger S 29C från F 11.S 29C med kamerutrustning, tidigt utförande. På bilden underst en S 29C från F 11.

Saab S 32C Lansen

Legendariskt flygplan

1958 föll den gamla trotjänaren S 18A för åldersstrecket och ersattes av den moderna S 32C vid två av F 11:s flygande divisioner. Spaningsversionen av Lansen var främst avsedd för havsövervakning. Flygplanet var därför utrustat med en spaningsradar i nosen (PS-431/A) och navigatören plottade in de upptäckta målen på sin radarskärm. Navigatören hade också en kamera för att fotografera radarbilden. Därutöver var Spaningslansen utrustad med 2 st höghöjds-, 3 st låghöjds- och 1 st översiktskamera. S 32C var en stor och värdefull förstärkning av vårt spaningsflyg under det kalla kriget. När den togs ur tjänst 1979 hade den över tjugo års välmeriterad flygning bakom sig.
Museets S 32C Lansen är resultatet av ett omfattande restaureringsarbete, som innebar att renovera delar från tre skrotade plan till ett flygplan i utställningsskick. Arbetet utfördes av vår Mekgrupp, som lade ner nära 4 000 timmar på uppgiften. Planet saknar dock motor.

Spännvidd: 13 meter

Längd: 14,94 meter

Besättning: 1-2 man

Maxhöjd: 14 000 m

Maxfart: Mach 0,91 (1,01 i dykning)

Motor: SFA/RM 5A2, 3 460 kp dragkraft

Kameror: 1 st spaningsradar PS-431/A (i nosen)
1 st översiktskamera/lod SKa 15/150 mm
2 st höghöjdskameror/lod SKa 23/600 mm
1 st låghöjdskamera/nos SKa 16/100 mm och 2 st
låghöjdskameror/sida SKa 16/100 mm

Antal på F 11: 44 st

I tjänst på F 11: 1958–78

Lansen
Lansen

S 32C med kamerautrustning och lysbomber för mörkerfotografering. Till höger landar S 32C nr 40 på F 11. Flygplanet finns nu i F11 Museum.S 32C med kamerautrustning och lysbomber för mörkerfotografering. Bilden under: S 32C nr 40 landar på F 11. Flygplanet finns nu i F11 Museum.

Saab S 35E Draken

Sveriges första plan över Mach 2

År 1965 var den 12 år gamla S 29C Tunnan omodern vad gällde prestanda och utrustning och måste ersättas. Utomlands konstruerades jaktflygplan med Mach 2+ prestanda och mot den bakgrunden ansåg man att J 35 Draken, på väg mot dubbla ljudfarten, borde konverteras till fotospaningsflygplan. Kamerautrustningen bestod av fem kameror av typen OMERA monterade i nosen, samt en SKa 24 i vardera vinghalvan, vilket möjliggjorde låghöjds-, avstånds- och höghöjdsfotospaning under dager. Flygplanet kunde bära IR-robotar för självförsvar och dess räckvidd utökades med 4 st extratankar. Draken flög sista gången på F 11 1979.

Spännvidd: 9,42 meter

Längd: 15,34 meter

Besättning: 1 man

Maxhöjd: 14 000 m

Maxfart: Mach 2,0 +

Motor: SFA/RM 6C, 5 765 kp dragkraft

Kameror: 3 st höghöjdskameror/lod SKa 24/600 mm
1 st översiktskamera/lod SKa 24/440 mm
2 st låghöjdskameror/sidor SKa 24/100 mm
1 st låghöjdskamera/nos SKa 16B/100 mm

Antal på F 11: 36 st

I tjänst på F 11: 1965–79

Draken
Draken

S 35E med kamerautrustning. Till höger: Spaningsdraken passerar över kanslihuset på F 11.S 35E med kamerautrustning. Bilden under: Spaningsdraken passerar över kanslihuset på F 11.

Saab SF/SH 37 Viggen

En viktig milstolpe

Viggen tjänstgjorde aldrig på F 11. Däremot utvecklades spaningssystemet till system 37 på F 11. SF 37 och övriga delar i spaningssystem 37 visas på F11 Museum därför att museet även är ett forum för modern svensk flygspaning.
En viktig milstolpe i det moderna svenska spaningsflyget utgjordes av Spaningsviggen, som fanns i två versioner. Eftersom erforderliga kameror samt radar inte rymdes i ett flygplan, utvecklades de två versionerna SF 37 (fotospaning, utan radar) och SH 37 (havsövervakning med radar och begränsad kamerautrustning). SF 37, vars framdel visas i F11 Museum, är en specialiserad fotospaningsversion försedd med kameror för såväl dag- som mörkerfotografering. Flygplantypen flög första gången 1973. Kamerautrustningen utgörs av 7 st kameror för två olika uppgifter - ett för uppdrag på låg höjd och ett för höghöjds- och avståndsfotografering. En vidvinklig översiktskamera ingår i systemet.
SH 37 användes för havsövervakning och är därför radarutrustad för att kunna lokalisera fartyg, men kunde även medföra kamerakapsel och defensiv robotbeväpning. Gemensamt för båda versionerna är en datakamera för registrering av planets och målets position, kurs, höjd samt klockslag. Dessutom finns en kassettbandspelare, så att föraren muntligen kunde kommentera sitt uppdrag.
Spaningsviggen blev genom sina goda egenskaper ett mycket uppskattat flygplan, som gav piloten möjlighet att effektivt handha planet och utnyttja dess goda taktiska utrustningar. Typen tjänstgjorde fram till våren 2005, då den ersattes av JAS 39 Gripen.

Spännvidd: 10,6 meter

Längd: 16,5 meter

Höjd: 5,6 meter

Besättning: 1 man

Maxfart: 2 100 km/tim

Motor: RM 8A, 6 700 kp dragkraft

Kameror: 3 st låghöjds- och översiktskamera
SKa 24C/57 resp 120 mm
2 st höghöjds/avståndskamera SKa 31/600 mm
1 st IR-kamera VKa 702
mätområde 800-1400 nanometer
Mörkerspaningskapsel med 3 st låghöjdskamera
SKa 23/75 mm
Avståndskamerakapsel med avståndskamera
SKa 24D/600 mm

Viggen
Viggen

SF 37 med kamerautrustning. Foto: Rune Rydh. Till höger: SH 37 (37908) från Martin Röd flyger på låg höjd förbi en västtysk jagare (Fletcher-klass) över Östersjön. Flygplanet är utrustat med avståndskameran SKa 24D på höger sidobalk och extratank på centralbalken. Foto: Åke Andersson, Linköping.SF 37 med kamerautrustning. Foto: Rune Rydh. Bilden under: SH 37 (37908) från Martin Röd flyger på låg höjd förbi en västtysk jagare (Fletcher-klass) över Östersjön. Flygplanet är utrustat med avståndskameran SKa 24D på höger sidobalk och extratank på centralbalken. Foto: Åke Andersson, Linköping.